Informace o technologii

Princip čištění vláknovým pulsním laserem

Čištění pomocí laseru je založeno na tzv. laserové ablaci, při níž dochází k interakci čištěného materiálu s velmi silným světelným zářením. Při dopadu záření na materiál dochází k jeho absorpci a následně k rozbití chemických vazeb v molekulách a k jejich rozpadu. Samotný podkladový materiál je při vhodném nastavení parametrů paprsek neabsorbuje, nedochází tedy k předání energie, porušení jeho povrchu a minimálnímu zahřátí čištěné plochy.

Vhodným nastavením jednotlivých parametrů pulsního laseru, jako je energie pulsu, jeho délka, frekvence, trajektorie světelného paprsku atd., lze volit např. mezi velmi intenzivním hrubým odstraněním nečistot, a nebo naopak šetrným čištěním, kdy je např. žádoucí zachování určité patiny u historických předmětů.

Pulzní laser vs pískování

I při opatrném tryskání pískem dochází k narušení jemných kontur povrchu / např. jemné rytiny, gravírování/, které jsou při laserovém čištění zcela zachovány. 

Výhody čištění pulzním laserem

  • Jedná se o neabrazivní čištění - při vhodném nastavení parametrů laseru není nijak narušen podkladový materiál, ani při opakovaném čištění nedochází k změnám tvarů forem či k narušení jemných kontur povrchu u historických předmětů.
  • Nedochází k tepelnému ani mechanickému namáhání podkladového materiálu a tím ke změnám jeho tvaru a jemné struktury povrchu.
  • Laserové čištění je bezkontaktní, jednoduše čistí členité povrchy jako žebrování, filtrační mříže, materiály s rozlišnou strukturou.
  • Čištění laserem je prakticky bezprašné /většina nečistot je odsáta při čištění/, lze jej provozovat v interiérech, za běžného provozu nebo na veřejnosti.
  • Během laserového čištění se nečistoty především odpaří, vzniká minimální množství odpadu, nedochází ke znečištění samotného předmětu (např. u čištění motorů) nebo ke znečištění okolí (čištění fasád, interiérových prvků).
 

Výhody čištění kontinuálním laserem s duálním paprskem

  • Pulzní lasery emitují vysoce výkonné laserové paprsky v krátkých dávkách, díky čemuž jsou vhodné pro čištění povrchů s tenkými povlaky nebo vrstvami. Lasery s kontinuální vlnou emitují stálý proud vysoce výkonných laserových paprsků, díky čemuž jsou vhodné pro čištění povrchů se silnějšími povlaky nebo vrstvami.
  • Laserové čištění je bezkontaktní, jednoduše čistí členité povrchy jako žebrování, filtrační mříže, materiály s rozlišnou strukturou.
  • Kontinuální laser je vhodný všude tam, kde je dostatečný odvod tepla a nejsou kladeny vysoké požadavky na nepoškození základního povrchu. Ale právě systém duálního paprsku zajišťuje, že na rozdíl od podobných strojů je čištění efektivnější, rychlejší a s menším poškozením základního povrchu
  • Kontinuální laser je díky své síle schopen vyčistit větší plochy, je vhodný na čištění konstrukcí, velkých strojů a strojních součástek od rzi, odstranění staré barvy apod. Tento laser je možné také použít na čištění velkých zděných, betonových ploch apod.

 

 

Čištění karosérií aut, auto-moto součástek, veteránů, motorů, strojních součástek apod.

Dokonale  lze odstranit rez, vrchní lak, barvu, kyt, rez, mastnoty a oxidace.
Je možné čistit laserem i motor a části motorů bez rozebrání.
Čištěné plochy jsou bez jakékoliv mechanické deformace. Očištěný povrch stačí "zamést" a je připraven na lakýrnické technologie.
Laserové čištění je dobrá volba všude tam kde je nežádoucí použití pískování, tryskání či broušení a je důležité nepoškození základního povrchu .
Rez bude odstraněna ze všech mikropórů. Tato metoda není vhodná na hloubkovou rez, kdy už je nenávratně poškozen základní povrch. Zde už je nutné použít některou z mechanických metod jako výše zmíněné pískování, tryskání, broušení apod.
 
 
Čištění památek, soch, starožitností, náhrobních kamenů apod.

Při restaurování je možné velmi citlivě sundávat sedimenty, barvu, oxidace a jiné nečistoty. Vrstvu po vrstvě. Je to šetrnější metoda než tradiční metody čištění, jako je chemické nebo mechanické čištění. Umožňuje zachovat původní vzhled a strukturu předmětu. Podle požadavků na stupeň očištění a velikosti plochy se volí mezi pulzním a kontinuálním laserem. Jde o nejefektivnější a nejrychlejší metodu čištění uměleckých předmětů a památek. 

 

Čištění graffiti z fasád, kamenných zdí, oplocení

Barva graffiti je jedna z nejkvalitnějších barev s perfektní krycí schopností. Laserové odstraňování graffiti může být v některých případech jediná možnost jak nežádoucí znečištění barvou odstranit v relativně krátkém čase s minimálním poškozením povrchu, fasády apod.
 
 
Rekonstrukční práce ve stavebnictví

Je možné čistit cihly, fasády, dřevěná okna, mosazné kliky nebo jiná kování apod.

 

Pro restaurátorské a renovační dílny v Brně, Hustopečích a okolí nabízím praktickou ukázku čištění na Vašich materiálech přímo u Vás. Nezávazně a zdarma.